دانلود فایل ( ویژگی های جامعه مطلوب از دیدگاه امام علی ( علیه السلام ))

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر
نام محصول دانلودی: ویژگی های جامعه مطلوب از دیدگاه امام علی ( علیه السلام )

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

جامعه مطلوب آن جامعه است که متشکل از افراد انسانی با نظامات و سنن و آداب و قوانین خاص که به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته جمعی دارند

ادامه مطلب