برترین پکیج ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی در بیماران دیابتی – دانلود فایل

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید
محقق گرامی،شما با جستجوی ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی در بیماران دیابتی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی در بیماران دیابتی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (MA)

رشته روانشناسی بالینی

موضوع

ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادكامی در بیماران دیابتی می­باشد این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت عضو انجمن دی

ادامه مطلب